söndag 29 juni 2014

Vissefjärda biltjänst


I Vissefjärda i Småland finns en bilhandlare och verkstadsägare som heter Lennart Niklasson och någon gång på 1940-talet startade han en bilverkstad i Vissefjärda som naturligtvis fick namnet Vissefjärda Biltjänst. 

 

Sedan startade han ännu en verkstad i Emmaboda, båda verkstäderna fick då namnet Niklassons Biltjänst AB.

 

Niklasson kompletterade verkstaden 1955 genom att börja sälja Volkswagen och det höll han sedan på med i 25 år.


 

 

Inga kommentarer: