fredag 23 december 2016

Skandal

Strax innan jul inkom den smått osmakliga nyheten att den utmärkta tidningen Riksettan läggs ner, orsaken är inte relevant men den saknad som kommer att infinna sig blir svår att behandla men i slutändan har även en dylik tidning även nått sluthållplatsen.

Kapten Stofils förehavande och betänkligheter kommer förmodligen att fortsätta oavsett om just denna tidning gått ur tiden men tolv år av utgivningar av denna utmärkta tidskrift har satt sina spår.

Det är med en smula sorg i hjärtat man nu får söka reda på en ny tidskrift  som håller samma höga kulturfaktor och med detta sagt är K-märker jag tidningen Riksettan och inväntar julfirandet med Karl Bertils julafton för det är iallafall en tradition som inte avslutas i första taget.

Herr Stofil....med hopp om bättring

 http://www.riksettan.net/

Inga kommentarer: