måndag 26 augusti 2013

Inside

Bandet Inside har ett spännande förflutet, som samarbetspartners med Svenne & Lotta, Michael B Tretow 

Läs mer här om deras samarbete

http://www.bertilsunnerkvist.n.nu/0-60-ar


 

Inga kommentarer: