lördag 23 januari 2021

Fords lilla.........


Även en liten Ford behöver vård och då kan en dylik bok vara till behjälplighet.


Inga kommentarer: