lördag 8 februari 2020

Bättre sent än aldrig.....

Nu verkar det som någon äntligen fått upp ögonen för rivningsvågen som svept genom Kalmar och man kan ju inte annat än undra var intresset för bevarande av äldre byggnader i staden befunnit sig under senaste åren.

Men men..... i ett modernt samhälle har man i allmänhet inte varken tid eller förstånd att bevara och vårda historiken.

Vi kan bara hoppas på att stadens beslutande institutioner tar sitt ansvar och värnar om Kalmars unika byggnadssätt.


1 kommentar:

Unknown sa...

Did you hear there's a 12 word phrase you can communicate to your crush... that will trigger intense feelings of love and instinctual appeal to you buried within his chest?

That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's impulse to love, treasure and protect you with his entire heart...

===> 12 Words Will Trigger A Man's Desire Impulse

This impulse is so hardwired into a man's mind that it will drive him to work better than before to build your relationship stronger.

As a matter of fact, fueling this mighty impulse is absolutely essential to having the best ever relationship with your man that as soon as you send your man one of these "Secret Signals"...

...You'll instantly notice him open his heart and soul to you in such a way he's never expressed before and he will distinguish you as the only woman in the universe who has ever truly tempted him.