lördag 8 februari 2020

Bättre sent än aldrig.....

Nu verkar det som någon äntligen fått upp ögonen för rivningsvågen som svept genom Kalmar och man kan ju inte annat än undra var intresset för bevarande av äldre byggnader i staden befunnit sig under senaste åren.

Men men..... i ett modernt samhälle har man i allmänhet inte varken tid eller förstånd att bevara och vårda historiken.

Vi kan bara hoppas på att stadens beslutande institutioner tar sitt ansvar och värnar om Kalmars unika byggnadssätt.


Inga kommentarer: