söndag 7 maj 2017

Betongelement

Transporter av betongelement för byggnation av hus och industrifastigheter från Kalmar elementfabrik var en vanlig syn på vägarna förr i tiden men på Erik Dalbergs väg råkade en av Kalmar Åkericentrals dragbilar ut för en lastförskjutning och släpet välte.

Inga kommentarer: