torsdag 19 februari 2015

Nils Nilssons lanthandel Gullaboås Bidalite

Under Nils tid som handlare växte butiken till att saluföra det mesta och lanthandeln innefattade också utbyte och äggleveranser till Kalmar och Blekinge län.

Nils saluförde livsmedel, porslin, järnvaror, hästskor, ull och stickylle och mycket annat men även vidareförmedling av bark och murklor och ägg som skickades vidare via järnväg och man saluförde Hoflunds Riddarkaffe från Kalmar.
 


Inga kommentarer: