lördag 14 februari 2015

Kalmar Läns Livsmedel

Kalmar läns livsmedel ägdes av Kalmar Läns Slakterier ( KLS ) som grundades 1908 och Kalmar Läns Livsmedel bedrev detaljhandelsrörelse med butiker och ett tjugotal butiksbussar och verksamheten övertogs av ICA EOL 1971.Följande artikel, som berör övertagandet av KLS butiker, är skriven av Arne Hultsjö och publicerades i ICA-nyheter 1970:44.

33 KLS-butiker till ICA-kedjan – 70 milj. omsättning

Kalmar Läns Slakterier överlåter successivt under januari–februari 1971 sin detaljhandelsrörelse – Kalmar Läns Livsmedel – till ICA-kedjan.


Uppgörelsen innebär att 33 butiker övertas av AB EOL, som överlåter dem till enskilda ICA-köpmän.


Det 20-tal butiksbussar, som också ingår i uppgörelsen och som framför allt betjänar glesbygdens befolkning, kommer att fortsätta i stort sett som under 1970. Överenskommelsen innebär även att butikernas service till slakteriföreningens medlemmar – jordbrukarna – i form av återtag av fläsk, styckning för frysbox etc inte kommer att försämras.

Kalmar Läns Livsmedel omsatte under 1969 i butiksrörelsen cirka 70 miljoner. Antalet anställda är ungefär 400. I flera fall kommer erbjudande om överlåtelse att lämnas till nuvarande butiksföreståndare. Samtlig personal, som berörs av uppgörelsen, kommer att erbjudas fortsatt anställning.

I anslutning till överlåtelsen av butikerna har avtal träffats om leveranser från Kalmar Läns Slakterier till ICA-kedjan.


Det innebär att alla leveranser av kött- och charkuterivaror från Kalmar Läns Slakterier till ICA-butiker i fortsättningen faktureras genom EOL-bolaget.


Därmed kommer dessa inköp att fakturerings- och bonusmässigt behandlas på samma sätt som sker enligt liknande avtal inom övriga delar av EOL:s verksamhetsområde.

– Det är en mycket omfattande överkommelse som nu kunnat träffas, säger EOL:s verkställande direktör Eric Öfverström till ICA-nyheter. Härmed har alla förhållanden reglerats, som under årens lopp varit föremål för diskussion mellan oss och Kalmar Läns Slakterier.

Genom att Kalmar Läns-butikerna nu övergår till ICA-kedjan kan resurserna på butikssidan samordnas, vilket möjliggör mera rationella och attraktiva ICA-enheter även inom denna del av landet.– Vi har sett fram mot denna lösning av detaljhandeln i vårt område, säger ICA-sektionens ordförande Olle Nilsson, Oskarshamn.

Den är utomordentligt viktig både ur ICA kedjans och den enskilda handelns synpunkt. Vi får nu en enhetlig konkurrensbild mot Konsum och varuhusblocken genom rationellare enheter och bättre täckning.En av dem som varit mest engagerade i förhandlingarna med Kalmar Läns Slakterier är direktör Olof Henningson, Eol. Det är slutet på förhandlingar, som sträcker sig långt tillbaka under 60-talet, berättar Olof Henningson.


Förhandlingarna intensifierades för något år sedan och har de senaste månaderna pågått nästan oavbrutet.


Och till sist premiär för nya projektet H 6283 som rullade som butiksbuss i och omkring Kalmar med omnejd.4 kommentarer:

khina sa...

Som vanligt - snyggt jobbat! Gillar skarp all info om affärer och varubilar.... Man är väl lite skadad av att bo på Konsum!!!!

Larsson sa...

Som vanligt imponerande text, bilder och bygge!

Herr Stömell sa...

Svensk bilbyggarkonst när den är som bäst!

FLAK sa...

Tackar och just sådana byggen får en byggare lite extra intresserad och man får verkligen skärpa sig.