söndag 6 oktober 2019

Moment 22

Byggantikvarisk rapport om ett hus som försvann, för man kan helt enkelt inte förklara det hela bättre än att det upprättades en skrivelse om något som egentligen enligt rimliga smått logiska tankesätt borde bevarats istället för att rivningshotas.Men tyvärr är det så att exploateringen av Kalmar inte på något sätt avstannat utan allt är tydligen lovligt byte för byggnadsfirmorna och kommunen.

Och visst är det så att man måste se framåt och bygga nya hus men inte på bekostnad av vårt kulturarv och en stor anledning till att Kalmar har varit ett välkänt besöksmål.Nu är "gröna Stugan" ett minne blott och ännu en byggnad utsuddad från gatubilden, frågan man ställer sig vilken byggnad blir nästa att falla under grävmaskinernas tänder?

Vi anser att Kalmar stad borde ta sig en funderare på hur staden i framtiden ska kunna mäta sig med andra städer för den äldre bebyggelsen är av intresse för både kalmarfolk och turister.Inga kommentarer: